Політика про персональні дані

1. Загальні положення

1.1. Ця Політика конфіденційності та захисту персональних даних (надалі – Політика) визначає мету збору, порядок зберігання та обробки, використання й розкриття персональних даних Користувача Сайту http://www.100mov.ua/.

1.2. Для цілей цієї Політики «Персональні дані» – це інформація, яка дає змогу ідентифікувати особу, а також інформація про діяльність особи, наприклад, про використання Сайту, якщо таке використання прямо пов’язане з інформацією, що дає можливість встановити особу Користувача.

1.3. При використанні користувачем Сайту Компанією здійснюється обробка даних користувача, а саме: – даних, що надаються користувачем як при заповненні реєстраційних форм, так і в процесі користування сервісами; – файли cookie; – ір-адреси; – параметри і налаштування інтернет-браузерів.

1.4. У зв’язку з використанням Сайту Персональні дані Користувача отримує ТОВ ТВК «Пілот Продакшн», що є власником знаку для товарів та послуг Центр Перекладів «100 Мов» – юридична особа, що зареєстрована за законодавством України 31629078 (Код ЄДРПОУ , адреса: м. Київ 04116, вул. Б. Гаврилишина, 7, оф. 407), надалі Компанія, що управляє Сайтом на законних підставах та/або особи, уповноважені нею належним чином на управління Сайтом і надання послуг Користувачам.

1.5. Ця Політика визначає умови, відповідно до яких Компанія збирає Персональні дані про Користувачів у зв’язку з наданням Послуг через свій Сайт.

1.6. Використовуючи Сайт та/або здійснюючи замовлення послуг, Користувач приймає цю Політику і дає згоду на обробку Компанією, зокрема збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, відновлення, використання й поширення (розголошення, реалізацію, передачу) своїх Персональних даних відповідно до Законів України «Про захист персональних даних», «Про захист прав споживачів», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

1.7. У разі, якщо Користувач не згоден на обробку його Персональних даних Компанією, він зобов’язаний припинити використання Сайту в односторонньому порядку. Продовження використання Сайту Користувачем після публікації цієї редакції Політики на відповідній сторінці Сайту означає згоду такого Користувача на обробку його Персональних даних Компанією.

2. Інформація про користувача

2.1. Під час використання Сайту в частині замовлення послуг/додаткових послуг, Компанія просить Користувачів надати Персональні дані, необхідні для надання таких послуг.

2.2. Компанія збирає тільки ті персональні дані Користувачів (наприклад, але не обмежуючись: Ваше ПІБ, адреса електронної пошти, номер контактного телефону, назва організації/компанії; дані, необхідні для проведення розрахунків; інформація про всі замовлення, які здійснив Користувач), які свідомо і добровільно надані Вами як суб’єктом персональних даних в цілях використання сервісів Сайту, що відповідно до вимог законодавства є згодою суб’єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої в цій Політиці мети їх обробки.

2.3. Компанія не збирає, не використовує і не зберігає інформацію про номери банківських карт VISA/MasterCard Користувача, за допомогою яких Користувач здійснює оплату послуг Компанії.

2.4. Компанія також на свій розсуд може збирати юридичну інформацію, в тому числі документи, для перевірки особи Користувачів, для попередження, виявлення та запобігання шахрайству та незаконної діяльності.

3. Збір і використання інформації користувача

3.1. Компанія може використовувати Персональні дані Користувача для цілей:

а) прямого маркетингу (наприклад, відправляти рекламні емейли);

б) непрямого маркетингу (наприклад, проводити аналітичні дослідження з використанням даних Замовника).

3.2. Користувач може відмовитися від рекламної розсилки, натиснувши на відповідне посилання в електронному листі та змінивши налаштування свого профілю.

3.3 Користувач може повідомляти Компанію про будь-які зміни щодо Персональних даних (вимагати видалити Персональні дані повністю або частково; вимагати не використовувати Персональні дані в рекламних/маркетингових цілях).

3.3. Компанія зберігає Персональні дані Користувачів доти, доки це потрібно для необхідних комерційних цілей або виконання своїх юридичних зобов’язань.

4. Передача і розкриття інформації

4.1. Компанія зобов’язується не розкривати і не передавати третім особам зібрані в межах надання Послуг Персональні дані та іншу інформацію, крім випадків, описаних у цій Політиці.

4.2. Компанія має право розкривати і передавати третім особам Персональні дані, якщо:

4.2.1. такі дії є обов’язковими згідно з чинним законодавством України;

4.2.2. є достатні підстави вважати, що розкриття такої інформації необхідно для дотримання чинного законодавства України, вимог юридичного процесу або законного запиту державних органів.

4.2.3. з метою покращення своїх послуг, отримання аналітики.

5. Захист інформації та відповідальність компанії

5.1. Компанія вживає всіх необхідних заходів для захисту Персональних даних Користувачів від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи їх знищення.

5.2. Виконавець зберігає та обробляє Персональні дані Замовника із врахуванням Закону України «Про захист персональних даних».

5.3. Компанія не несе відповідальності за будь-які дії Користувачів і третіх осіб з Персональними даними Користувачів незалежно від того, отримані ці дані через Сайт або іншим способом.

6. Інші положення

6.1. При Замовленні Послуг/Додаткових послуг Користувач підтверджує, що буде надавати правдиву і точну інформацію. Якщо Користувач надає інформацію, яка є помилковою або неточною, або Компанія має розумні підстави підозрювати, що така інформація є помилковою або неточною, Компанія має право призупинити надання Послуг Користувачеві або припинити доступ до Сайту

7. Посилання на зовнішні веб-сайти

Сайт може містити посилання на сторонні сайти. Компанія не несе відповідальності за зміст і діяльність таких сайтів і забезпечення ними конфіденційності, і за будь-яку шкоду, що виникає внаслідок відвідування Користувачами таких сайтів.

Передача інформації особистого характеру при відвідуванні зовнішніх сайтів, навіть якщо вони містять посилання на Сайт Компанії не підпадає під умови цієї Політики. Компанія не несе відповідальності за дії сторонніх сайтів. Збір і передача особистої інформації і Персональних даних Користувачів регламентуються документами про використання подібної інформації, розміщеної на зовнішніх сайтах

8. Місцезнаходження персональних даних

8.1. Власником Персональних даних є ТОВ ТВК «Пілот Продакшн», що є власником знаку для товарів та послуг Центр Перекладів «100 Мов».

8.2. Персональні дані зберігаються в автоматизованих системах та на паперових носіях ТОВ ТВК «Пілот Продакшн», що є власником знаку для товарів та послуг Центр Перекладів «100 Мов», за адресою: Україна, м. Київ 04116, вул. Б.Гаврилишина, 7, оф. 407.

9. Зміни до Політики

9.1. Ця Політика може бути змінена або оновлена Компанією в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення Користувачів.

9.2. У разі, якщо будь-яке положення Політики, включаючи будь-яку пропозицію, пункт або їх частину, визнається таким, що суперечить закону, або недійсним, це не вплине на інші положення, які не суперечать закону, вони залишаються в повній силі та є дійсними, а будь-яке недійсне положення, або положення, яке не може бути виконано, без подальших дій Сторін, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності та можливості виконання.

9.3. Користувач підтверджує, що надана ним згода на обробку Персональних даних діє безстроково з моменту надання цих даних Користувачем Компанії.

9.4. Користувач має право відкликати свою згоду на обробку Персональних даних шляхом подання відповідного письмового повідомлення відповідно до законодавства України. Письмова заява може бути подана по електронній пошті office@100mov.ua у довільній формі.

9.6. Будь-які зміни або доповнення до цієї Політики дійсні винятково після публікації нової редакції Політики на Сайті за адресою: https://100mov.ua/polityka-cookies/. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її публікації на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.

9.7. Компанія наполегливо рекомендує Користувачам час від часу переглядати умови цієї Політики.

9.8. У разі, якщо Компанією були внесені будь-які зміни до Політики, з якими Користувач не згоден, він зобов’язаний припинити використання Сайту і послуг Компанії. Факт використання Сайту є підтвердженням згоди Користувача з відповідною редакцією Політики.

9.9. Компанія не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики конфіденційності, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.